someone@gmail.com.com | 986666666

  CIJENIK RADOVA I USLUGA

  CJENIK USLUGA PO NARUDŽBI FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

  ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRAVNJAKA, PARKOVA I PJEŠAČKIH STAZA
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (učestala)
  m2
  0,50
  2. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (povremena)
  m2
  1,00
  3. Grabljanje otkosa
  m2
  0,30
  4. Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom (bez materijala)
  m2
  0,80
  5. Uništavanje korova u travnjaku herbicidom (bez materijala)
  m2
  1,50
  6. Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje (bez materijala)
  m2
  5,00
  7. Uništavanje korova po parkovnim stazama (bez materijala)
  m2
  1,50
  8. Posipanje staza sipinom u sloju debljine 2 cm (bez materijala)
  m2
  10,00
  9. Utovar biljnog materijala
  m3
  40,00
  10. Odvoz biljnog materijala
  m3
  75,00
  11. Zalijevanje travnjaka (bez vode)
  m2
  1,25
  ODRŽAVANJE I SADNJA GRMLJA, ŽIVICA, DRVEĆA I CVIJEĆA
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Pomlađivanje starog grmlja
  kom
  10,00
  2. Orezivanje niskog grmlja (odstranjivanje suhih i slomljenih grana) – do 1m visine (bez odvoza)
  kom
  7,00
  3. Orezivanje srednje visokog grmlja – od 1 m do 2 m visine (bez odvoza)
  kom
  11,00
  4. Orezivanje visokog grmlja – od 2 m visine (bez odvoza)
  kom
  20,00
  5. Orezivanje trnovitog niskog grmlja do 1m visine (bez odvoza)
  kom
  11,00
  6. Orezivanje trnovitog srednje visokog i visokog grmlja iznad 1m visine (bez odvoza)
  kom
  25,00
  7. Orezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine (bez odvoza)
  m2
  30,00
  8. Orezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza)
  m2
  40,00
  9. Orezivanje živica do 1,5 m visine (bez odvoza)
  m2
  20,00
  10. Orezivanje živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza)
  m2
  30,00
  11. Orezivanje i rijeđenje grana drveća motornom pilom (bez odvoza)
  kom
  100,00
  12. Orezivanje drveća motornom pilom u glavu (bez odvoza)
  kom
  150,00
  13. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla do 45 cm (bez odvoza)
  kom
  550,00
  14. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 45- 90 cm(bez odvoza)
  kom
  1.000,00
  15. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 90- 150 cm (bez odvoza)
  m2
  1.500,00
  16. Plijevljenje cvijeća (bez odvoza)
  m2
  3,50
  17. Vađenje ocvalog/suhog cvijeća (bez odvoza)
  m2
  4,00
  18. Prihrana živice/grmlja/drveća/cvijeća mineralnim gnojivom (bez materijala)
  m2
  0,80
  19. Prskanje živice/grmlja/drveća/cvijeća zaštitnim sredstvima (bez materijala)
  m2
  3,00
  20. Okopavanje živice/grmlja/drveća/cvijeća
  m2
  10,00
  21. Zalijevanje živice/grmlja/drveća/cvijeća
  m2
  1,25
  PRIPREMNI/ZEMLJANI I SADNI RADOVI I NAJMA OPREME
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu I. kategorije)
  kom
  25,00
  2. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu II. kategorije)
  kom
  60,00
  3. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu III. kategorije)
  kom
  150,00
  4. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica)
  kom
  30,00
  5. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica)
  kom
  50,00
  6. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica)
  m
  25,00
  7. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica)
  m
  30,00
  8. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata sa jednokratnim zalijevanjem visine do 1 m (bez sadnica)
  kom
  40,00
  9. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 1 do 2 m (bez sadnica)
  kom
  100,00
  10. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m (bez sadnica)
  kom
  200,00
  11. Sadnja cvijeća(bez sadnica)
  kom
  1,50
  12. Obnova kolaca oko stabala (bez materijala)
  kom
  10,00
  13. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine do 1,5 m (bez materijala)
  kom
  40,00
  14. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine iznad 1,5 m (bez materijala)
  kom
  90,00
  15. Vađenje propalog/suhog grmlja i živice
  kom
  10,00

  CIJENIK RADOVA I USLUGA DJELATNIKA I STROJEVA

  Zemljani radovi/Rad bagera
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Rad bagera (kombinirke)(mjesta Starigrad P. i Seline)
  h
  250,00
  2. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada (mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
  h
  300,00
  3. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada (mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
  h
  270,00
  4. Iskop jame u tlu I. kat. dimenzija: 100x100x100 cm
  kom
  25,00
  5. Iskop jame u tlu II. kat. dimenzija: 100x100x100 cm
  kom
  60,00
  6. Iskop jame u tlu III. kat. dimenzija: 100x100x100 cm
  kom
  150,00
  7. Iskop rupe za drveni stup dimenzija: 50×160 cm
  kom
  450,00
  8. Iskop rupe za betonski stup dimenzija: 50×200 cm
  kom
  550,00
  9. Iskop kanala u tlu I. kat. dimenzija do 100×100 cm
  m3
  20,00
  10. Iskop kanala u tlu II. kat. dimenzija do 100×100 cm
  m3
  40,00
  11. Iskop kanala u tlu III. kat. dimenzija do 100×100 cm
  m3
  130,00
  12. Iskop zemlje u tlu I. kat. (bazeni, septičke jame i sl.)
  m3
  50,00
  13. Iskop zemlje u tlu II. kat. (bazeni, septičke jame i sl.)
  m3
  40,00
  14. Iskop zemlje u tlu III. kat. (bazeni, septičke jame i sl.)
  m3
  120,00
  15. Planiranje zemljišta u tlu I. kat. (površinsko)
  m2
  10,00
  16. Planiranje zemljišta u tlu II. kat. (površinsko)
  m2
  15,00
  17. Planiranje zemljišta u tlu III. kat. (površinsko)
  m2
  25,00

  Prijevoz malim kamionom
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Prijevoz malim kamionom (mjesta Starigrad P. i Seline)
  tura
  150,00
  2. Prijevoz malim kamionom (mjesto Tribanj Kruščica)
  tura
  180,00
  3. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Starigrad P.)
  tura
  300,00
  4. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Tribanj Kruščica)
  tura
  350,00
  Rad djelatnika
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Rad djelatnika
  h
  60,00
  2. Sakupljanje papirića i sitnog otpada(ručno)
  h
  36,00
  3. Ugradnja betona strojna (bez materijala)
  m3
  250,00
  4. Ugradnja betona ručna (bez materijala)
  m3
  350,00
  5. Ugradnja armaturnog željeza (bez materijala)
  kg
  4,00
  6. Ugradnja armaturne mreže (bez materijala)
  m2
  2,00
  7. Ugradnja vilica za armaturu (bez materijala)
  kg
  5,00
  Najam opreme
  R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
  1. Najam kante za otpad 240l (bez dostave)
  dnv.
  20,00
  2. Najam štanda veličine 2m (bez dostave)
  dnv.
  150,00