CIJENIK PARKING USLUGA

CIJENIK PARKING USLUGA

ZONA I – PLAVA ZONA (PARKING – RIVA BIKARIJA)

R.B ARTIKAL CIJENA U KN
SA PDV – om
1.
CIJENA SATA
5,00
GODIŠNJA/POLUGODIŠNJA KARTA
1.
vl. vozila sa prebivalištem na području Op. Starigrad – fizičke osobe
300,00
2.
vl. vozila sa prebivalištem na području Op. Starigrad – pravne osobe
600,00
3.
vl. vikendica na području Općine Starigrad
600,00
4.
rezervirano parkirno mjesto
2.000,00
MJESEČNA KARTA
1.
fizičke osobe
200,00
2.
pravne osobe
400,00
3.
vl. vozila sa oznakom invalida – invalidi
15,00
TJEDNA KARTA
1.
fizičke osobe
80,00
2.
pravne osobe
160,00
DNEVNA KARTA
1.
DNEVNA KARTA
25,00

ZONA II – BIJELA ZONA (PARKING “ISPOD DUKIĆA”)

R.B ARTIKAL CIJENA U KN
SA PDV – om
1.
CIJENA SATA
4,00
GODIŠNJA/POLUGODIŠNJA KARTA
1.
vl. vozila sa prebivalištem na području Op. Starigrad – fizičke osobe
240,00
2.
vl. vozila sa prebivalištem na području Op. Starigrad – pravne osobe
480,00
3.
vl. vikendica na području Općine Starigrad
480,00
4.
rezervirano parkirno mjesto
1.600,00
MJESEČNA KARTA
1.
fizičke osobe
160,00
2.
pravne osobe
320,00
3.
vl. vozila sa oznakom invalida – invalidi
15,00
TJEDNA KARTA
1.
fizičke osobe
64,00
2.
pravne osobe
128,00
DNEVNA KARTA
1.
DNEVNA KARTA
20,00

Napomena:

* CIJENA DPK (KAZNA) IZNOSI 85,00 KUNA ZA OBJE ZONE

* parkin se naplaćuje u razdoblju od 01. 06. do 30. 09 u vremenu od 08:00 do 22:00 sati.

* cijena sata za vozila duža od 5m plaća se u duplom iznosu koštanja karte za vozila do 5m

* parking se može platiti putem sms–a na broj:8236 za ZONU I i 8236 za ZONU II.

* povlaštene parkirne karte mogu se kupiti u upravi tvrtke od pon do pet. u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.