CIJENIK RADOVA I USLUGA

CJENIK USLUGA PO NARUDŽBI FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRAVNJAKA, PARKOVA I PJEŠAČKIH STAZA
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (učestala)
m2
0,50
2. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (povremena)
m2
1,00
3. Grabljanje otkosa
m2
0,30
4. Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom (bez materijala)
m2
0,80
5. Uništavanje korova u travnjaku herbicidom (bez materijala)
m2
1,50
6. Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje (bez materijala)
m2
5,00
7. Uništavanje korova po parkovnim stazama (bez materijala)
m2
1,50
8. Posipanje staza sipinom u sloju debljine 2 cm (bez materijala)
m2
10,00
9. Utovar biljnog materijala
m3
40,00
10. Odvoz biljnog materijala
m3
75,00
11. Zalijevanje travnjaka (bez vode)
m2
1,25
ODRŽAVANJE I SADNJA GRMLJA, ŽIVICA, DRVEĆA I CVIJEĆA
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Pomlađivanje starog grmlja
kom
10,00
2. Orezivanje niskog grmlja (odstranjivanje suhih i slomljenih grana) – do 1m visine (bez odvoza)
kom
7,00
3. Orezivanje srednje visokog grmlja – od 1 m do 2 m visine (bez odvoza)
kom
11,00
4. Orezivanje visokog grmlja – od 2 m visine (bez odvoza)
kom
20,00
5. Orezivanje trnovitog niskog grmlja do 1m visine (bez odvoza)
kom
11,00
6. Orezivanje trnovitog srednje visokog i visokog grmlja iznad 1m visine (bez odvoza)
kom
25,00
7. Orezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine (bez odvoza)
m2
30,00
8. Orezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza)
m2
40,00
9. Orezivanje živica do 1,5 m visine (bez odvoza)
m2
20,00
10. Orezivanje živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza)
m2
30,00
11. Orezivanje i rijeđenje grana drveća motornom pilom (bez odvoza)
kom
100,00
12. Orezivanje drveća motornom pilom u glavu (bez odvoza)
kom
150,00
13. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla do 45 cm (bez odvoza)
kom
550,00
14. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 45- 90 cm(bez odvoza)
kom
1.000,00
15. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 90- 150 cm (bez odvoza)
m2
1.500,00
16. Plijevljenje cvijeća (bez odvoza)
m2
3,50
17. Vađenje ocvalog/suhog cvijeća (bez odvoza)
m2
4,00
18. Prihrana živice/grmlja/drveća/cvijeća mineralnim gnojivom (bez materijala)
m2
0,80
19. Prskanje živice/grmlja/drveća/cvijeća zaštitnim sredstvima (bez materijala)
m2
3,00
20. Okopavanje živice/grmlja/drveća/cvijeća
m2
10,00
21. Zalijevanje živice/grmlja/drveća/cvijeća
m2
1,25
PRIPREMNI/ZEMLJANI I SADNI RADOVI I NAJMA OPREME
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu I. kategorije)
kom
25,00
2. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu II. kategorije)
kom
60,00
3. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu III. kategorije)
kom
150,00
4. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica)
kom
30,00
5. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica)
kom
50,00
6. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica)
m
25,00
7. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica)
m
30,00
8. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata sa jednokratnim zalijevanjem visine do 1 m (bez sadnica)
kom
40,00
9. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 1 do 2 m (bez sadnica)
kom
100,00
10. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m (bez sadnica)
kom
200,00
11. Sadnja cvijeća(bez sadnica)
kom
1,50
12. Obnova kolaca oko stabala (bez materijala)
kom
10,00
13. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine do 1,5 m (bez materijala)
kom
40,00
14. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine iznad 1,5 m (bez materijala)
kom
90,00
15. Vađenje propalog/suhog grmlja i živice
kom
10,00

CIJENIK RADOVA I USLUGA DJELATNIKA I STROJEVA

Zemljani radovi/Rad bagera
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Rad bagera (kombinirke)(mjesta Starigrad P. i Seline)
h
250,00
2. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada (mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
h
300,00
3. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada (mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
h
270,00
4. Iskop jame u tlu I. kat. dimenzija: 100x100x100 cm
kom
25,00
5. Iskop jame u tlu II. kat. dimenzija: 100x100x100 cm
kom
60,00
6. Iskop jame u tlu III. kat. dimenzija: 100x100x100 cm
kom
150,00
7. Iskop rupe za drveni stup dimenzija: 50×160 cm
kom
450,00
8. Iskop rupe za betonski stup dimenzija: 50×200 cm
kom
550,00
9. Iskop kanala u tlu I. kat. dimenzija do 100×100 cm
m3
20,00
10. Iskop kanala u tlu II. kat. dimenzija do 100×100 cm
m3
40,00
11. Iskop kanala u tlu III. kat. dimenzija do 100×100 cm
m3
130,00
12. Iskop zemlje u tlu I. kat. (bazeni, septičke jame i sl.)
m3
50,00
13. Iskop zemlje u tlu II. kat. (bazeni, septičke jame i sl.)
m3
40,00
14. Iskop zemlje u tlu III. kat. (bazeni, septičke jame i sl.)
m3
120,00
15. Planiranje zemljišta u tlu I. kat. (površinsko)
m2
10,00
16. Planiranje zemljišta u tlu II. kat. (površinsko)
m2
15,00
17. Planiranje zemljišta u tlu III. kat. (površinsko)
m2
25,00

Prijevoz malim kamionom
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Prijevoz malim kamionom (mjesta Starigrad P. i Seline)
tura
150,00
2. Prijevoz malim kamionom (mjesto Tribanj Kruščica)
tura
180,00
3. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Starigrad P.)
tura
300,00
4. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Tribanj Kruščica)
tura
350,00
Rad djelatnika
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Rad djelatnika
h
60,00
2. Sakupljanje papirića i sitnog otpada(ručno)
h
36,00
3. Ugradnja betona strojna (bez materijala)
m3
250,00
4. Ugradnja betona ručna (bez materijala)
m3
350,00
5. Ugradnja armaturnog željeza (bez materijala)
kg
4,00
6. Ugradnja armaturne mreže (bez materijala)
m2
2,00
7. Ugradnja vilica za armaturu (bez materijala)
kg
5,00
Najam opreme
R.B. VRSTA RADOVA J.M. CIJENA U KN BEZ PDV-a
1. Najam kante za otpad 240l (bez dostave)
dnv.
20,00
2. Najam štanda veličine 2m (bez dostave)
dnv.
150,00