JAVNA NABAVA

 –javna nabava 2018

 1.  plan nabave 2018.
 2. popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa

 –javna nabava 2017

 1.  plan nabave 2017.
 2. popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa
 3. pravilnik o javnoj nabavi

 –javna nabava 2016

 1.  plan nabave 2016.
 2. popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa

javna nabava 2015

 1. plan nabave 2015.
 2. popis gospodarskih subjekata sa kojima je tvrtka u sukobu interesa
 3. I.  izmjene i dopune javne nabave 2015.
 4. II. izmjene i dopune javne nabave 2015.

 

Plan Nabave 2014. godina

PdfJavna nabava 2014
PdfJavna nabava 2014 I. izmjena
PdfJavna nabava 2014 II. izmjena

Plan Nabave 2013. godina

PLAN NABAVE – NABAVA DO 70.000,00 KN
R.B. EV. BR. NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA NABAVE UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POÈETAK NABAVE PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKV. SPORAZUMA
1. Usluge telefona, telefaksa, internet 20.000,00
2. Poštanske usluge 4.000,00
3. Uredski materijal 4.000,00
4. Nabava i održavanje informatièke opreme i software-a 7.200,00
5. Elektrièna energija i voda 16.000,00
6. Motorni benzin i diesel gorivo 55.200,00
7. Usluge knjigovodstva 26.400,00
8. Usluge održavanja javne rasvjete 32.000,00
9. Usluge božiænog i novogodišnjeg ukrašavanja 13.600,00
10. Održavanje alata, strojeva i vozila 32.000,00
11. Održavanje parking sustava 12.000,00
12. Plažni materijal/šljunak 69.000,00
13. Materijal za poploèavanje 50.000,00
14. Cement 50.000,00
15. Proizvodi od željeza i èelika 35.000,00
16. Tampon 69.000,00
17. Pijesak za zidanje 35.000,00
18. Najam eko-WC kabina 8.800,00
19. PVC vreæice za otpad 16.000,00
20. Novogodišnji ukrasi 11.200,00
21. Prometni znakovi 16.000,00
I. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE
R.B. EV. BR. NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA NABAVE UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POÈETAK NABAVE PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKV. SPORAZUMA
1. Usluge telefona, telefaksa, internet 20.000,00
2. Poštanske usluge 4.000,00
3. Uredski materijal 4.000,00
4. Nabava i održavanje informatièke opreme i software-a 7.200,00
5. Elektrièna energija i voda 16.000,00
6. Motorni benzin i diesel gorivo 55.200,00
7. Usluge knjigovodstva 26.400,00
8. Usluge održavanja javne rasvjete 32.000,00
9. Usluge božiænog i novogodišnjeg ukrašavanja 13.600,00
10. Održavanje alata, strojeva i vozila 32.000,00
11. Održavanje parking sustava 12.000,00
12. Plažni materijal/šljunak 69.000,00
13. Materijal za poploèavanje 50.000,00
14. Cement 50.000,00
15. Proizvodi od željeza i èelika 35.000,00
16. 01/2013 Tampon
I. Izmjena i dopuna pl. nabave
69.000,00
100.000,00
Otvoreni 2. kvartal do kraja 2013. god.
17. 01/2013 Pijesak za zidanje
I. Izmjena i dopuna pl. nabave
35.000,00
70.000,00
Otvoreni 2. kvartal do kraja 2013. god.
18. Najam eko-WC kabina 8.800,00
11.000,00
19. PVC vreæice za otpad 16.000,00
20. Novogodišnji ukrasi 11.200,00
21. Prometni znakovi 16.000,00