SERVISNE INFORMACIJE

RADNO VRIJEME

T.D. “Argyruntum” d.o.o.
Trg Tome Marasoviæa 1
23 244 Starigrad Paklenica

Uprava: ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)
Blagajna: ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)

 

REKLAMACIJE

Reklamacije na ispostavljeni raèun primaju se u roku od 15 dana od datuma raèuna i to:

pisanim putem na adresu:
T.D. “ARGYRUNTUM” d.o.o., Trg Tome Marasoviæa 1, 23 244 Starigrad Paklenica
telefonski upiti: 023/359 – 264
faksom: 023/359-109
e-mailom: argyruntum@argyruntum.hr
osobno: blagajna (radnim danom 07:00 – 15:00)

 

PROMJENA PODATAKA

Svaku promjenu vlasništva potrošaè je dužan prijaviti u roku od 15 dana.
U sluèaju promjene vlasnika prostora ili davanja u najam potrebno je dostaviti sljedeæe dokumente:
• kupoprodajni ugovor ili
• ugovor o darovanju ili
• ugovor o najmu ili
• neki drugi dokument iz kojega je vidljiva promjena (npr. rješenje o nasljeðivanju) i obavezno kopiju raèuna kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva dugovanja na raèunu, što je i jedan od osnovnih uvjeta promjene

Dokumentacija se može predati:

pisanim putem na adresu:
T.D. “ARGYRUNTUM” d.o.o., Trg Tome Marasovića 1, 23 244 Starigrad Paklenica
telefonski upiti: 023/359 – 264
faksom: 023/359-109
e-mailom: argyruntum@argyruntum.hr
osobno: blagajna (radnim danom 07:00 – 15:00)