GROBLJA

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa unutar groblja na području Općine Starigrad
Odluka o provođenju mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti korona virusa
11.lipnja 2021. – Odluka o provođenju mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti korona virusa

CJENIK ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA UKOPA POKOJNIKA
NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD

CJENIK GROBLJANSKIH USLUGA
Redni broj    Vrsta usluge Cijena
1. Usluga ukopa pokojnika u grobnicu 1.422,76
2. Usluga ukopa pokojnika u urni 1.000,00
3. Usluga čišćenja grobnice 750,00
4. Usluga upotrebe mrtvačnice(hladnjaka) do 12 sati 500,00
5. Usluga upotrebe mrtvačnice(hladnjaka) više od 12 sati 687,50
6. Godišnja grobna naknada Novo groblje Starigrad 243,90
7. Godišnja grobna naknada Staro groblje Starigrad 121,95
8. Godišnja grobna naknada Groblje Seline 121,95
9. Godišnja grobna naknada Groblja „Ljubotić“, „Duga punta“ i „Sv.Trojica“       121,95

CJENIK GROBNIH MJESTA NA NOVOM GROBLJU STARIGRAD

Grobnica sa tri ukopna mjesta uz jednokratno plaćanje  –    11.400,00 kn

Grobnica sa tri ukopna mjesta uz plaćanje na 36 rata      –    13.200,00 kn

Grobnica sa šest ukopnih mjesta uz jednokratno plaćanje –  14.250,00 kn

Grobnica sa šest ukopnih mjesta uz plaćanje na 36 rata –      16.500,00 kn