1.OPĆI PODACI O DRUŠTVU

T.D. “ARGYRUNTUM” d.o.o je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Starigrad Paklenici, Trg Tome Marasoviæa 1.
U Trgovaèkom sudu TD. “ARGYRUNTUM” d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Prijevoz putnika u javnom prometu
 • Tržnica na malo
 • Održavanje i upravljanje grobljem i prijevoz pokojnika
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Javna rasvjeta
 • Upravljnje deponijem komunalnog otpada
 • Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama
 • Blokiranje nepropisno parkiranih vozila
 • Prijenos, vuča i premještanje nepropisno parkiranih, znatno ošteæenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica
 • Upravljanje i održavanje lučica i vezova
 • Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica
 • Kupnja i prodaja robe
 • Trgovčko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • Građenje
 • Poslovanje nekretninama

OSNIVAČI: Općina Starigrad 100% vlasnik
ČLANOVI UPRAVE: Marija Ramić, mag.ing.agr., direktorica
Pravilnik o radu i organizacijska struktura društva
Izmjene pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

 1. Marko Marasović, predsjednik
 2. Marin Čavić, član
 3. Zoran Vukić, član
 4. Marin Marasović, član
 5. Šime Bucić, član
 6. Tome Dokoza, član
 7. Jole Petričević, član