CJENIK ODRŽAVANJA JAVNIH POVRSINA – PDF Link

ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRAVNJAKA, PARKOVA I PJEŠAČKIH STAZA
REDNI BROJVRSTA RADOVAJEDINIČNE MJERECIJENA U KN S PDV – omCIJENA U EURIMA S PDV – om
1.Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (učestala) M20,620,08
2.Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (povremena)M21,250,16
3.Grabljanje otkosaM20,370,05
4.Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom (bez materijala)M21,000,13
5.Uništavanje korova u travnjaku herbicidom (bez materijala)M21,870,25
6.Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje (bez materijala)M26,250,83
7.Uništavanje korova po parkovnim stazama (bez materijala)M21,870,25
8.Posipanje staza sipinom u sloju debljine 2 cm (bez materijala)M212,501,66
9.Utvar biljnog materijalaM350,006,64
10.Odvoz biljnog materijalaM393,7512,44
11.Zalijevanje travnjaka (bez vode)M21,560,21
PRIPREMNI/ZEMLJANI I SADNI RADOVI
REDNI BROJVRSTA RADOVAJEDINIČNE MJERECIJENA U KN S PDV – omCIJENA U EURIMA S PDV – om
1.Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu I. kategorije) kom31,254,15
2.Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu II. kategorije) kom75,009,95
3.Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu III. kategorije) kom187,5024,88
4.Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) kom37,504,98
5.Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) kom62,508,30
6.Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) M231,254,15
7.Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) M237,504,98
8.Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata sa jednokratnim zalijevanjem visine do 1 m (bez sadnica) kom50,006,64
9.Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 1 do 2 m (bez sadnica) kom125,0016,59
10.Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m (bez sadnica) M2250,0033,18
11.Sadnja cvijeća (bez sadnica) kom1,870,25
12.Obnova kolaca oko stabala (bez materijala) kom12,501,66
13.Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine do 1,5 m (bez materijala) kom50,006,64
14.Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine iznad 1,5 m (bez materijala) kom112,5014,93
15.Vađenje propalog/suhog grmlja i živice kom15,622,07
CIJENIK RADOVA I USLUGA DJELATNIKA I STROJEVA
Zemljani radovi/Rad bagera
REDNI BROJVRSTA RADOVAJEDINIČNE MJERECIJENA U KN S PDV – omCIJENA U EURIMA S PDV – om
1.Rad bagera (kombinirke)
(mjesta Starigrad P. i Seline)
h312,5041,47
2.Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada
(mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
h375,0049,77
3.Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada
(mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
h337,5044,79
4.Iskop jame u tlu I. kat. dimenzija:
100x100x100 cm
kom31,25,004,15
5.Iskop jame u tlu II. kat. dimenzija:
100x100x100 cm
kom75,009,95
6.Iskop jame u tlu III. kat. dimenzija:
100x100x100 cm
kom187,5024,88
7.Iskop rupe za drveni stup dimenzija:
50×160 cm
kom562,5074,66
8.Iskop rupe za betonski stup dimenzija:
50×200 cm
kom687,5091,25
9.Iskop kanala u tlu I. kat. dimenzija:
do 100×100 cm
M325,003,32
10.Iskop kanala u tlu II. kat. dimenzija:
do 100×100 cm
M350,006,64
11.Iskop kanala u tlu III. kat. dimenzija:
do 100×100 cm
M3162,5021,57
12.Iskop zemlje u tlu I. kat.
(bazeni, septičke jame i sl.)
M362,508,29
13.Iskop zemlje u tlu II. kat.
(bazeni, septičke jame i sl.)
M3100,0013,27
14.Iskop zemlje u tlu III. kat.
(bazeni, septičke jame i sl.)
M3150,0019,91
15.Planiranje zemljišta u tlu I. kat. (površinsko) M212,501,66
16.Planiranje zemljišta u tlu II. kat. (površinsko) M218,752,49
17.Planiranje zemljišta u tlu III. kat. (površinsko) M231,254,15

Prijevoz malim kamionom
1.Prijevoz malim kamionom
(mjesta Starigrad P. i Seline)
tura187,5024,88
2.Prijevoz malim kamionom (mjesto Tribanj Kruščica) tura225,0029,86
3.Prijevoz malim kamionom (Zadar – Starigrad P.) tura375,0049,77
4.Prijevoz malim kamionom (Zadar – Tribanj Kruščica) tura437,5058,06

Rad djelatnika
1.Rad djelatnika h75,009,95
2.Sakupljanje papirića i sitnog otpada (ručno) h45,005,97
3.Ugradnja betona strojna (bez materijala) M3312,5041,47
4.Ugradnja betona ručna (bez materijala) M3437,5058,06
5.Ugradnja armaturnog željeza (bez materijala) kg5,000,66
6.Ugradnja armaturne mreže (bez materijala) M22,500,33
7.Ugradnja vilica za armaturu (bez materijala) kg6,250,83

Najam opreme
1.Najam kante za otpad 240 l (bez dostave) dnv.25,003,32
2.Najam štanda veličine 2m (bez dostave) dnv.187,5024,88
ODRŽAVANJE I SADNJA GRMLJA, ŽIVICA, DRVEĆA
REDNI BROJVRSTA RADOVAJEDINIČNE MJERECIJENA U EURIMA S PDV – om
1.Pomlađivanje starog grmljakom1,66
2.Orezivanje niskog grmlja (odstranjivanje suhih i slomljenih grana) – do 1m visine (bez odvoza) kom1,16
3.Orezivanje srednje visokog grmlja – od 1 m do 2 m visine (bez odvoza) kom1,82
4.Orezivanje visokog grmlja – od 2 m visine (bez odvoza) kom3,32
5.Orezivanje trnovitog niskog grmlja do 1m visine (bez odvoza) kom1,82
6.Orezivanje trnovitog srednje visokog i visokog grmlja iznad 1m visine (bez odvoza) kom4,15
7.Orezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine (bez odvoza) M24,98
8.Orezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) M26,64
9.Orezivanje živica do 1,5 m visine (bez odvoza) M23,32
10.Orezivanje živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) M24,98
11.Orezivanje i rijeđenje grana drveća motornom pilom (bez odvoza) kom16,59
12.Orezivanje drveća motornom pilom u glavu (bez odvoza) kom24,88
13.Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla do 45 cm (bez odvoza) kom91,25
14.Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 45- 90 cm(bez odvoza) kom165,91
15.Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 90- 150 cm (bez odvoza) kom248,85
16.Plijevljenje cvijeća (bez odvoza) M20,58
17.Vađenje ocvalog/suhog cvijeća (bez odvoza) M20,66
18.Prihrana živice/grmlja/drveća/cvijeća mineralnim gnojivom (bez materijala) M20,13
19.Prskanje živice/grmlja/drveća/cvijeća zaštitnim sredstvima (bez materijala) M20,50
20.Okopavanje živice/grmlja/drveća/cvijeća M21,66
21.Zalijevanje živice/grmlja/drveća/cvijeća M20,21