1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – djelatnost održavanja javnih površina podrazumijeva održavanje i uređenje, proširenje, košnju, čišćenje i skupljanje sitnog otpada sa trgova, plaža i pojasa uz plažu i drugih javnih površina

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – djelatnost podrazumjeva održavanje, tamponiranje, popravak manjih oštećenja, proširenje, uređenje te po potrebi ostali radovi na ulicama na području Općine Starigrad.

3. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKOP POKOJNIKA – djelatnost obuhvaća održavanje čistoće i postojećeg stanja na svih šest grobalja (Novo groblje i Staro groblje u mjestu Starigrad Paklenica, Groblje Seline u mjestu Seline, Groblje Duga Punta, Groblje Ljubotić i Groblje Sv. Trojica u mjestima Tribanj Kruščica i Šimuljina) na području Općine Starigrad, održavanje mrtvačnice i svih objekata na grobljima, usluge ukopa pokojnika i iznajmljivanje mrtvačnice.

4. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE TRŽNICA NA MALO – djelatnost obuhvaća upravljanje i održavanje zelenih tržnica na lokacijama Jazine u mjestu Starigrad Paklenica i Trg Zukve u mjestu Seline.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – djelatnost obuhvaća održavanje javne rasvjete na području Općine Starigrad što podrazumjeva popravak i zamjenu postojećih rasvjetnih tijela na prostoru Općine Starigrad.

6. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE PARKINGA – djelatnost obuhvaća naplatu i održavanje parkirališta na području Općine Starigrad. Tvrtka trenutno naplatu parkinga vrši na tri lokacije u mjestu Starigrad Paklenica i to: riva „Bikarija“, parkiralište Jaz i parkiralište „Isprid Dukića“.

7. BOŽIĆNO I NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE – djelatnost obuhvaća božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine Starigrad.

8. OSTALE DJELATNOSTI – Osim gore navedenih djelatnosti tvrtka sa svojom opremom izvodi manje radove/usluge bagerom ili malim kamionom, manje građevinske radove kao što su: zidanje manjih zidova i podzida, tamponiranje, betoniranje, rekonstrukciju, proširenje i uređenje ulica, trgova ili drugih javnih površina, te oslobađanje javnih površina od protupravno postavljenih stvari za potrebe Općine Starigrad, ugradnja i održavanje komunalne opreme (klupa, košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.).