Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton
 • ambalaža od plastike
 • metala i stakla
 • ostala plastika
 • tekstil
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje
 • tinta
 • drvo koje sadrži opasne tvari
 • otpadna ulja (jestiva i motorna)
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • električni i elektronički otpad
 • fluorescentne i štedne žarulje
 • pesticidi
 • kiseline i lužine
 • fotografske kemikalije
 • deterdženti

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.
Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Starigrad:

OPĆINA STARIGRAD
Seline (lučica):26.02. – 02.03.2024.  19.08. – 24.08.2024.
Starigrad (kod Dukića):04.03. – 09.03.2024.   26.08. – 31.08.2024.

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Starigrad

Čistoća d.o.o. Zadar omogućuje svojim korisnicima besplatan odvoz glomaznog otpada jednom godišnje do 2 m3. Naručivanje usluge moguće je putem popunjenog zahtjeva koji možete preuzeti u Čistoći Zadar (Stjepana Radića 33, Zadar) ili na internetskoj stranici. Zahtjev je moguće dostaviti osobno ili na mail: info@cistoca-zadar.hr Za sve informacije možete kontaktirati službenika na tel.: 023 / 234 – 812. Glomazni otpad također možete besplatno odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta:

 • Reciklažno dvorište Diklo (PON.-PET.: 6:00-20:00h, SUB.: 6:00-16:00h)
 • Reciklažno dvorište Gaženica (PON.-PET.: 6:00-18:00h, SUB.: 6:00-18:00h)

ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Čistoća d.o.o. Zadar usluge odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada obavlja na području grada Zadra, te 18 okolnih gradova i općina. Raspored odvoza kućnog otpada:

OPĆINA STARIGRAD:
 • Ponedjeljak – Četvrtak

Odvoz polimera i otpadnog papira

Čistoća d.o.o. organizirano sakuplja reciklabilni otpad na području Općine Starigrad. Odvoz je organiziran prema utvrđenom rasporedu na području Općine Starigrad svaki drugi tjedan – četvrtkom počevši od 11. siječnja 2018. godine. Otpad se odlaže u spremnike s narančastim poklopcem koji su podijeljeni svim domaćinstvima. Vlasnici objekata koji nisu dobili svoj spremnik za odvojeno sakupljanje otpada, isti mogu preuzeti u općinskoj zgradi u:

 • Selinama (zgrada Hitne pomoći) svaki petak od 11:00-13:30 sati.

Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada namijenjeni su za odlaganje:

 • otpadne plastike
 • otpadnog metala
 • otpadnog papira
 • otpadnog stakla
 • drugih vrsta namijenjenih recikliranju ( npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad