someone@gmail.com.com | 986666666

  POSLOVNI PODACI

  1.OPĆI PODACI O DRUŠTVU

  T.D. “ARGYRUNTUM” d.o.o je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Starigrad Paklenici, Trg Tome Marasoviæa 1.
  U Trgovaèkom sudu TD. “ARGYRUNTUM” d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

  • Održavanje čistoće
  • Odlaganje komunalnog otpada
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Prijevoz putnika u javnom prometu
  • Tržnica na malo
  • Održavanje i upravljanje grobljem i prijevoz pokojnika
  • Obavljanje dimnjačarskih poslova
  • Javna rasvjeta
  • Upravljnje deponijem komunalnog otpada
  • Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama
  • Blokiranje nepropisno parkiranih vozila
  • Prijenos, vuča i premještanje nepropisno parkiranih, znatno ošteæenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica
  • Upravljanje i održavanje luèica i vezova
  • Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica
  • Kupnja i prodaja robe
  • Trgovaèko posredovanje na domaæem i inozemnom tržištu
  • Građenje
  • Poslovanje nekretninama

  OSNIVAČI: Općina Starigrad 100% vlasnik
  ČLANOVI UPRAVE: Mario Zubčić, direktor

   

  SKUPŠTINA DRUŠTVA:

  1. Marko Marasović, predsjednik
  2. Marin Čavić, član
  3. Zoran Vukić, član
  4. Marin Marasović, član
  5. Šime Bucić, član
  6. Tome Dokoza, član
  7. Jole Petričević, član

  ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

  RB. Funkcija Broj zaposlenih
  1. Direktor 1
  2. Tehnički rukovoditelj 1
  3. Računovodstvo 1
  4. Administrativni radnik 1
  5. Komunalni radnik/čistač 3
  6. Vozaè 1
  UKUPNO 8

  VOZNI PARK I RADNI STROJEVI

  RB. Vozilo Kolièina
  1. Mali kamion IVECO DAILY 1
  2. Radni stroj JCB CX4 KOMBINIRKA 1
  3. Kamion za odvoz komunalnog otpada MERCEDES, 1619/45C-60256 1