RADOVI I USLUGE

CJENIK ODRŽAVANJA JAVNIH POVRSINA – PDF Link

ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRAVNJAKA, PARKOVA I PJEŠAČKIH STAZA
REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN S PDV – om CIJENA U EURIMA S PDV – om
1. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (učestala) M2 0,62 0,08
2. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (povremena) M2 1,25 0,16
3. Grabljanje otkosa M2 0,37 0,05
4. Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom (bez materijala) M2 1,00 0,13
5. Uništavanje korova u travnjaku herbicidom (bez materijala) M2 1,87 0,25
6. Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje (bez materijala) M2 6,25 0,83
7. Uništavanje korova po parkovnim stazama (bez materijala) M2 1,87 0,25
8. Posipanje staza sipinom u sloju debljine 2 cm (bez materijala) M2 12,50 1,66
9. Utvar biljnog materijala M3 50,00 6,64
10. Odvoz biljnog materijala M3 93,75 12,44
11. Zalijevanje travnjaka (bez vode) M2 1,56 0,21
ODRŽAVANJE I SADNJA GRMLJA, ŽIVICA, DRVEĆA I CVIJEĆA
REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN S PDV – om CIJENA U EURIMA S PDV – om
1. Pomlađivanje starog grmlja kom 12,50 1,66
2. Orezivanje niskog grmlja (odstranjivanje suhih i slomljenih grana) – do 1m visine (bez odvoza) kom 8,75 1,16
3. Orezivanje srednje visokog grmlja – od 1 m do 2 m visine (bez odvoza) kom 13,75 1,82
4. Orezivanje visokog grmlja – od 2 m visine (bez odvoza) kom 25,00 3,32
5. Orezivanje trnovitog niskog grmlja do 1m visine (bez odvoza) kom 13,75 1,82
6. Orezivanje trnovitog srednje visokog i visokog grmlja iznad 1m visine (bez odvoza) kom 31,25 4,15
7. Orezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine (bez odvoza) M2 37,50 4,98
8. Orezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) M2 50,00 6,64
9. Orezivanje živica do 1,5 m visine (bez odvoza) M2 25,00 3,32
10. Orezivanje živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) M2 37,50 4,98
11. Orezivanje i rijeđenje grana drveća motornom pilom (bez odvoza) kom 125,00 16,59
12. Orezivanje drveća motornom pilom u glavu (bez odvoza) kom 187,50 24,88
13. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla do 45 cm (bez odvoza) kom 687,50 91,25
14. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 45- 90 cm(bez odvoza) kom 1.250,00 165,91
15. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 90- 150 cm (bez odvoza) kom 1.875,00 248,85
16. Plijevljenje cvijeća (bez odvoza) M2 4,37 0,58
17. Vađenje ocvalog/suhog cvijeća (bez odvoza) M2 5,00 0,66
18. Prihrana živice/grmlja/drveća/cvijeća mineralnim gnojivom (bez materijala) M2 1,00 0,13
19. Prskanje živice/grmlja/drveća/cvijeća zaštitnim sredstvima (bez materijala) M2 3,75 0,50
20. Okopavanje živice/grmlja/drveća/cvijeća M2 12,50 1,66
21. Zalijevanje živice/grmlja/drveća/cvijeća M2 1,56 0,21
PRIPREMNI/ZEMLJANI I SADNI RADOVI
REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN S PDV – om CIJENA U EURIMA S PDV – om
1. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu I. kategorije) kom 31,25 4,15
2. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu II. kategorije) kom 75,00 9,95
3. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu III. kategorije) kom 187,50 24,88
4. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) kom 37,50 4,98
5. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) kom 62,50 8,30
6. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) M2 31,25 4,15
7. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) M2 37,50 4,98
8. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata sa jednokratnim zalijevanjem visine do 1 m (bez sadnica) kom 50,00 6,64
9. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 1 do 2 m (bez sadnica) kom 125,00 16,59
10. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m (bez sadnica) M2 250,00 33,18
11. Sadnja cvijeća (bez sadnica) kom 1,87 0,25
12. Obnova kolaca oko stabala (bez materijala) kom 12,50 1,66
13. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine do 1,5 m (bez materijala) kom 50,00 6,64
14. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine iznad 1,5 m (bez materijala) kom 112,50 14,93
15. Vađenje propalog/suhog grmlja i živice kom 15,62 2,07
CIJENIK RADOVA I USLUGA DJELATNIKA I STROJEVA
Zemljani radovi/Rad bagera
REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN S PDV – om CIJENA U EURIMA S PDV – om
1. Rad bagera (kombinirke)
(mjesta Starigrad P. i Seline)
h 312,50 41,47
2. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada
(mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
h 375,00 49,77
3. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada
(mjesto Tribanj Kruščica i Modrič)
h 337,50 44,79
4. Iskop jame u tlu I. kat. dimenzija:
100x100x100 cm
kom 31,25,00 4,15
5. Iskop jame u tlu II. kat. dimenzija:
100x100x100 cm
kom 75,00 9,95
6. Iskop jame u tlu III. kat. dimenzija:
100x100x100 cm
kom 187,50 24,88
7. Iskop rupe za drveni stup dimenzija:
50×160 cm
kom 562,50 74,66
8. Iskop rupe za betonski stup dimenzija:
50×200 cm
kom 687,50 91,25
9. Iskop kanala u tlu I. kat. dimenzija:
do 100×100 cm
M3 25,00 3,32
10. Iskop kanala u tlu II. kat. dimenzija:
do 100×100 cm
M3 50,00 6,64
11. Iskop kanala u tlu III. kat. dimenzija:
do 100×100 cm
M3 162,50 21,57
12. Iskop zemlje u tlu I. kat.
(bazeni, septičke jame i sl.)
M3 62,50 8,29
13. Iskop zemlje u tlu II. kat.
(bazeni, septičke jame i sl.)
M3 100,00 13,27
14. Iskop zemlje u tlu III. kat.
(bazeni, septičke jame i sl.)
M3 150,00 19,91
15. Planiranje zemljišta u tlu I. kat. (površinsko) M2 12,50 1,66
16. Planiranje zemljišta u tlu II. kat. (površinsko) M2 18,75 2,49
17. Planiranje zemljišta u tlu III. kat. (površinsko) M2 31,25 4,15

Prijevoz malim kamionom
1. Prijevoz malim kamionom
(mjesta Starigrad P. i Seline)
tura 187,50 24,88
2. Prijevoz malim kamionom (mjesto Tribanj Kruščica) tura 225,00 29,86
3. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Starigrad P.) tura 375,00 49,77
4. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Tribanj Kruščica) tura 437,50 58,06

Rad djelatnika
1. Rad djelatnika h 75,00 9,95
2. Sakupljanje papirića i sitnog otpada (ručno) h 45,00 5,97
3. Ugradnja betona strojna (bez materijala) M3 312,50 41,47
4. Ugradnja betona ručna (bez materijala) M3 437,50 58,06
5. Ugradnja armaturnog željeza (bez materijala) kg 5,00 0,66
6. Ugradnja armaturne mreže (bez materijala) M2 2,50 0,33
7. Ugradnja vilica za armaturu (bez materijala) kg 6,25 0,83

Najam opreme
1. Najam kante za otpad 240 l (bez dostave) dnv. 25,00 3,32
2. Najam štanda veličine 2m (bez dostave) dnv. 187,50 24,88