RADOVI I USLUGE

ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRAVNJAKA, PARKOVA I PJEŠAČKIH STAZA

REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN BEZ PDV – a
1. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (učestala) M2 0,50
2. Strojna košnja rotacijskom kosilicom visine 3 – 5 cm (povremena) M2 1,00
3. Grabljanje otkosa M2 0,30
4. Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom (bez materijala) M2 0,80
5. Uništavanje korova u travnjaku herbicidom (bez materijala) M2 1,50
6. Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje (bez materijala) M2 5,00
7. Uništavanje korova po parkovnim stazama (bez materijala) M2 1,50
8. Posipanje staza sipinom u sloju debljine 2 cm (bez materijala) M2 10,00
9. Utvar biljnog materijala M3 40,00
10. Odvoz biljnog materijala M3 75,00
11. Zalijevanje travnjaka (bez vode) M2 1,25
ODRŽAVANJE I SADNJA GRMLJA, ŽIVICA, DRVEĆA I CVIJEĆA

REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN BEZ PDV – a
1. Pomlađivanje starog grmlja kom 10,00
2. Orezivanje niskog grmlja (odstranjivanje suhih i slomljenih grana) – do 1m visine (bez odvoza) kom 7,00
3. Orezivanje srednje visokog grmlja – od 1 m do 2 m visine (bez odvoza) kom 11,00
4. Orezivanje visokog grmlja – od 2 m visine (bez odvoza) kom 20,00
5. Orezivanje trnovitog niskog grmlja do 1m visine (bez odvoza) kom 11,00
6. Orezivanje trnovitog srednje visokog i visokog grmlja iznad 1m visine (bez odvoza) kom 25,00
7. Orezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine (bez odvoza) M2 30,00
8. Orezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) M2 40,00
9. Orezivanje živica do 1,5 m visine (bez odvoza) M2 20,00
10. Orezivanje živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) M2 30,00
11. Orezivanje i rijeđenje grana drveća motornom pilom (bez odvoza) kom 100,00
12. Orezivanje drveća motornom pilom u glavu (bez odvoza) kom 150,00
13. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla do 45 cm (bez odvoza) kom 550,00
14. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 45- 90 cm(bez odvoza) kom 1000,00
15. Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 90- 150 cm (bez odvoza) kom 1.500,00
16. Plijevljenje cvijeća (bez odvoza) M2 3,50
17. Vađenje ocvalog/suhog cvijeća (bez odvoza) M2 4,00
18. Prihrana živice/grmlja/drveća/cvijeća mineralnim gnojivom (bez materijala) M2 0,80
19. Prskanje živice/grmlja/drveća/cvijeća zaštitnim sredstvima (bez materijala) M2 3,00
20. Okopavanje živice/grmlja/drveća/cvijeća M2 10,00
21. Zalijevanje živice/grmlja/drveća/cvijeća M2 1,25
PRIPREMNI/ZEMLJANI I SADNI RADOVI

REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN BEZ PDV – a
1. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu I. kategorije) kom 25,00
2. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu II. kategorije) kom 60,00
3. Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu III. kategorije) kom 150,00
4. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) kom 30,00
5. Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) kom 50,00
6. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) M2 25,00
7. Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) M2 30,00
8. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata sa jednokratnim zalijevanjem visine do 1 m (bez sadnica) kom 40,00
9. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 1 do 2 m (bez sadnica) kom 100,00
10. Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m (bez sadnica) M2 200,00
11. Sadnja cvijeća (bez sadnica) kom 1,50
12. Obnova kolaca oko stabala (bez materijala) kom 10,00
13. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine do 1,5 m (bez materijala) kom 40,00
14. Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine iznad 1,5 m (bez materijala) kom 90,00
15. Vađenje propalog/suhog grmlja i živice kom 10,00
CIJENIK RADOVA I USLUGA DJELATNIKA I STROJEVA

Zemljani radovi/Rad bagera
REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINIČNE MJERE CIJENA U KN BEZ PDV – a
1. Rad bagera (kombinirke) (mjesta Starigrad P. i Seline) h 250,00
2. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada (mjesto Tribanj Kruščica i Modrič) h 300
3. Rad bagera (kombinirke) do 2 h rada (mjesto Tribanj Kruščica i Modrič) h 270,00
4. Iskop jame u tlu I. kat. Dimenzija: 100x100x100 cm kom 25,00
5. Iskop jame u tlu II. kat. dimenzija: 100x100x100 cm kom 60,00
6. Iskop jame u tlu III. kat. dimenzija: 100x100x100 cm kom 150,00
7. Iskop rupe za drveni stup dimenzija: 50×160 cm kom 450,00
8. Iskop rupe za betonski stup dimenzija: 50×200 cm kom 550,00
9. Iskop kanala u tlu I. kat. dimenzija do 100×100 cm M3 20,00
10. Iskop kanala u tlu II. kat. dimenzija do 100×100 cm M3 40,00
11. Iskop kanala u tlu III. kat. dimenzija do 100×100 cm M3 130,00
12. Iskop zemlje u tlu I. kat. (bazeni, septičke jame i sl.) M3 50,00
13. Iskop zemlje u tlu II. kat. (bazeni, septičke jame i sl.) M3 80,00
14. Iskop zemlje u tlu III. kat. (bazeni, septičke jame i sl.) M3 120,00
15. Planiranje zemljišta u tlu I. kat. (površinsko) M2 10,00
16. Planiranje zemljišta u tlu II. kat. (površinsko) M2 15,00
17. Planiranje zemljišta u tlu III. kat. (površinsko) M2 25,00

Prijevoz malim kamionom
1. Prijevoz malim kamionom (mjesta Starigrad P. i Seline) tura 150,00
2. Prijevoz malim kamionom (mjesto Tribanj Kruščica) tura 180,00
3. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Starigrad P.) tura 300,00
4. Prijevoz malim kamionom (Zadar – Tribanj Kruščica) tura 350,00

Rad djelatnika
1. Rad djelatnika h 60,00
2. Sakupljanje papirića i sitnog otpada (ručno) h 36,00
3. Ugradnja betona strojna (bez materijala) M3 250,00
4. Ugradnja betona ručna (bez materijala) M3 350,00
5. Ugradnja armaturnog željeza (bez materijala) kg 4,00
6. Ugradnja armaturne mreže (bez materijala) M2 2,00
7. Ugradnja vilica za armaturu (bez materijala) kg 5,00

Najam opreme
1. Najam kante za otpad 240 l (bez dostave) dnv. 20,00
2. Najam štanda veličine 2m (bez dostave) dnv. 150,00