someone@gmail.com.com | 986666666

  JAVNA NABAVA

  -javna nabava 2019 

  1. PLAN NABAVE – 2019. GODINA – I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE
  2. PLAN NABAVE – 2019. GODINA
  3. POPIS GOSPSODARSKIH SUBJEKATA SA KOJIMA JE TVRTKA U SUKOBU INTERESA

  Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih  cesta na području Općine Starigrad

  Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0009906 dana 19. ožujka 2019. godine.
  1. Odluka o odabiru
  2. Dokumentacija o nabavi

   –javna nabava 2018

  1. PLAN NABAVE – 2018. GODINA – I. IZMJENE I DOPUNE
  2.  plan nabave 2018.
  3. popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa

   –javna nabava 2017

  1.  plan nabave 2017.
  2. popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa
  3. pravilnik o javnoj nabavi

   –javna nabava 2016

  1.  plan nabave 2016.
  2. popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa

  javna nabava 2015

  1. plan nabave 2015.
  2. popis gospodarskih subjekata sa kojima je tvrtka u sukobu interesa
  3. I.  izmjene i dopune javne nabave 2015.
  4. II. izmjene i dopune javne nabave 2015.

  Plan Nabave 2014. godina

  PdfJavna nabava 2014
  PdfJavna nabava 2014 I. izmjena
  PdfJavna nabava 2014 II. izmjena

  Plan Nabave 2013. godina

  PLAN NABAVE – NABAVA DO 70.000,00 KN
  R.B. EV. BR. NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA NABAVE UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POÈETAK NABAVE PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKV. SPORAZUMA
  1. Usluge telefona, telefaksa, internet 20.000,00
  2. Poštanske usluge 4.000,00
  3. Uredski materijal 4.000,00
  4. Nabava i održavanje informatièke opreme i software-a 7.200,00
  5. Elektrièna energija i voda 16.000,00
  6. Motorni benzin i diesel gorivo 55.200,00
  7. Usluge knjigovodstva 26.400,00
  8. Usluge održavanja javne rasvjete 32.000,00
  9. Usluge božiænog i novogodišnjeg ukrašavanja 13.600,00
  10. Održavanje alata, strojeva i vozila 32.000,00
  11. Održavanje parking sustava 12.000,00
  12. Plažni materijal/šljunak 69.000,00
  13. Materijal za poploèavanje 50.000,00
  14. Cement 50.000,00
  15. Proizvodi od željeza i èelika 35.000,00
  16. Tampon 69.000,00
  17. Pijesak za zidanje 35.000,00
  18. Najam eko-WC kabina 8.800,00
  19. PVC vreæice za otpad 16.000,00
  20. Novogodišnji ukrasi 11.200,00
  21. Prometni znakovi 16.000,00
  I. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE
  R.B. EV. BR. NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA NABAVE UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POÈETAK NABAVE PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKV. SPORAZUMA
  1. Usluge telefona, telefaksa, internet 20.000,00
  2. Poštanske usluge 4.000,00
  3. Uredski materijal 4.000,00
  4. Nabava i održavanje informatièke opreme i software-a 7.200,00
  5. Elektrièna energija i voda 16.000,00
  6. Motorni benzin i diesel gorivo 55.200,00
  7. Usluge knjigovodstva 26.400,00
  8. Usluge održavanja javne rasvjete 32.000,00
  9. Usluge božiænog i novogodišnjeg ukrašavanja 13.600,00
  10. Održavanje alata, strojeva i vozila 32.000,00
  11. Održavanje parking sustava 12.000,00
  12. Plažni materijal/šljunak 69.000,00
  13. Materijal za poploèavanje 50.000,00
  14. Cement 50.000,00
  15. Proizvodi od željeza i èelika 35.000,00
  16. 01/2013 Tampon
  I. Izmjena i dopuna pl. nabave
  69.000,00
  100.000,00
  Otvoreni 2. kvartal do kraja 2013. god.
  17. 01/2013 Pijesak za zidanje
  I. Izmjena i dopuna pl. nabave
  35.000,00
  70.000,00
  Otvoreni 2. kvartal do kraja 2013. god.
  18. Najam eko-WC kabina 8.800,00
  11.000,00
  19. PVC vreæice za otpad 16.000,00
  20. Novogodišnji ukrasi 11.200,00
  21. Prometni znakovi 16.000,00