ODVOZ OTPADA

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton
 • ambalaža od plastike
 • metala i stakla
 • ostala plastika
 • tekstil
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje
 • tinta
 • drvo koje sadrži opasne tvari
 • otpadna ulja (jestiva i motorna)
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • električni i elektronički otpad
 • fluorescentne i štedne žarulje
 • pesticidi
 • kiseline i lužine
 • fotografske kemikalije
 • deterdženti

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.
Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Starigrad:

OPĆINA STARIGRAD
Seline: 19.-24.04. 2021   11.-16.10.2021 
Starigrad:    26.04.-01.05.2021   18.-23.10.2021 


Odvoz glomaznog otpada na području Općine Starigrad

Čistoća d.o.o. Zadar omogućuje svojim korisnicima besplatan odvoz glomaznog otpada jednom godišnje do 2 m3. Naručivanje usluge moguće je putem popunjenog zahtjeva koji možete preuzeti u Čistoći Zadar (Stjepana Radića 33, Zadar) ili na internetskoj stranici. Zahtjev je moguće dostaviti osobno ili na mail: info@cistoca-zadar.hr Za sve informacije možete kontaktirati službenika na tel.: 023 / 234 – 812. Glomazni otpad također možete besplatno odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta:

 • Reciklažno dvorište Diklo (PON.-PET.: 6:00-20:00h, SUB.: 6:00-16:00h)
 • Reciklažno dvorište Gaženica (PON.-PET.: 6:00-18:00h, SUB.: 6:00-18:00h)ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Čistoća d.o.o. Zadar usluge odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada obavlja na području grada Zadra, te 18 okolnih gradova i općina. Raspored odvoza kućnog otpada:

OPĆINA STARIGRAD:
 • Starigrad:
  • utorak, petak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna – 31.prosinca)
  • utorak, četvrtak, subota (15.lipnja – 15. rujna)


 • Modrič, Seline, Tribanj Šibuljina, T. Krušćica, Sv. Marija Magdalena:
  • srijeda, subota (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna – 31.prosinca)
  • ponedjeljak, srijeda, petak (15.lipnja – 15. rujna)


Odvoz polimera i otpadnog papira

Čistoća d.o.o. organizirano sakuplja ambalažni otpad od ostalih polimera (plastike) te otpadni papir iz domaćinstava odvojeno od ostalog komunalnog otpada pomoću namjenskih vreća (žutih za plastiku i plavih za papir). Odvoz je organiziran prema utvrđenom rasporedu na području Općine Starigrad svaki drugi tjedan – četvrtkom počevši od 11. siječnja 2018. godine.

 • korisnici na području Općine svežnjeve mogu dobiti u prostorijama Argyruntum d.o.o.
 • vreće su dostatne za razdoblje od jednog mjeseca nakon čega se može preuzeti novi svežanj
 • navedeni otpad odvozi se po rasporedu svaki drugi tjedan četvrtkom iza 13:00