someone@gmail.com.com | 986666666

  ODVOZ OTPADA

  • Mobilno reciklažno dvorište

  Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

  U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

   • papir i karton,
   • ambalaža od plastike,
   • metala i stakla,
   • ostala plastika,
   • tekstil,
   • baterije i akumulatori,
   • lijekovi,
   • boje,
   • tinta,
   • drvo koje sadrži opasne tvari,
   • otpadna ulja (jestiva i motorna),
   • metalna ambalaža pod tlakom,
   • ambalaža od opasnih tvari,
   • električni i elektronički otpad,
   • fluorescentne i štedne žarulje,
   • pesticidi,
   • kiseline i lužine,
   • fotografske kemikalije,
  • deterdženti.

   

  U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

  Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Starigrad:

  OPĆINA STARIGRAD:

  Seline: 04-08.04.2019 07-10.10.2019
  Starigrad: 08-11.04.2019 10-14.10.2019
  • Odvoz glomaznog otpada na području Općine Starigrad

  Čistoća d.o.o. Zadar omogućuje  besplatnu uslugu odvoza krupnog otpada 2 puta mjesečno uz prethodnu najavu na tel: 023/ 234 – 812, ili po narudžbi tvrtka Argyruntum d.o.o. koja naplaćuje turu po cjeniku.

  • Odvoz miješanog komunalnog otpada

  Čistoća d.o.o. Zadar usluge odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada obavlja na području grada Zadra, te 16 okolnih gradova i općina.

  Raspored odvoza kućnog otpada:

  OPĆINA STARIGRAD:
  Starigrad 
  utorak, petak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna – 31.prosinca)
  utorak, četvrtak, subota (15.lipnja – 15. rujna) 
  Modrič, Seline, Tribanj Šibuljina, T. Krušćica, Sv. Marija Magdalena
  srijeda, subota (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna – 31.prosinca)
  ponedjeljak, srijeda, petak (15.lipnja – 15. rujna)

  • Odvoz polimera i otpadnog papira

  Čistoća d.o.o. organizirano sakuplja ambalažni otpad od ostalih polimera (plastike) te otpadni papir iz domaćinstava odvojeno od ostalog komunalnog otpada pomoću namjenskih vreća (žutih za plastiku i plavih za papir). Odvoz je organiziran prema utvrđenom rasporedu na području Općine Starigrad svaki drugi tjedan – četvrtkom počevši od 11. siječnja 2018. godine.

  korisnici na području općine svežnjeve mogu dobiti u trgovinama Bakmaz
  vreće su dostatne za razdoblje od 3 mjeseca nakon čega se može preuzeti novi svežanj
  navedeni otpad odvozi se po rasporedu svaki drugi tjedan iza 13:00