someone@gmail.com.com | 986666666

  ODVOZ OTPADA

  • Mobilno reciklažno dvorište

  Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

  U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

   

  • papir i karton,
  • ambalaža od plastike,
  • metala i stakla,
  • ostala plastika,
  • tekstil,
  • baterije i akumulatori,
  • lijekovi,
  • boje,
  • tinta,
  • drvo koje sadrži opasne tvari,
  • otpadna ulja (jestiva i motorna),
  • metalna ambalaža pod tlakom,
  • ambalaža od opasnih tvari,
  • električni i elektronički otpad,
  • fluorescentne i štedne žarulje,
  • pesticidi,
  • kiseline i lužine,
  • fotografske kemikalije,
  • deterdženti.

   

  U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

  Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Starigrad:

   

  OPĆINA STARIGRAD:

  Seline: 04-08.04.2019 07-10.10.2019
  Starigrad: 08-11.04.2019 10-14.10.2019

   

  • Odvoz glomaznog otpada na području Općine Starigrad

   

  Glomazni otpad može se odložiti u kontejnere koji su postavljeni na lokaciji Kruškovac          ( jedan kilometar od centra – cesta prema Velikom Rujnu ).

  Ukoliko niste u mogućnosti sami odvesti  otpad, vršimo uslugu odvoza glomaznog otpada isključivo po narudžbi  te istu naplaćujemo po cjeniku.

   

  • Odvoz miješanog komunalnog otpada

   

  Čistoća d.o.o. Zadar usluge odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada obavlja na području grada Zadra, te 16 okolnih gradova i općina.

   

  Raspored odvoza kućnog otpada:

   

  OPĆINA STARIGRAD:
  Starigrad 
  utorak, petak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna – 31.prosinca)
  utorak, četvrtak, subota (15.lipnja – 15. rujna) 
  Modrič, Seline, Tribanj Šibuljina, T. Krušćica, Sv. Marija Magdalena
  srijeda, subota (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna – 31.prosinca)
  ponedjeljak, srijeda, petak (15.lipnja – 15. rujna)

   

  • Odvoz polimera i otpadnog papira

  Čistoća d.o.o. organizirano sakuplja ambalažni otpad od ostalih polimera (plastike) te otpadni papir iz domaćinstava odvojeno od ostalog komunalnog otpada pomoću namjenskih vreća (žutih za plastiku i plavih za papir). Odvoz je organiziran prema utvrđenom rasporedu na području Općine Starigrad svaki drugi tjedan – četvrtkom počevši od 11. siječnja 2018. godine.

  korisnici na području općine svežnjeve mogu dobiti u trgovinama Bakmaz
  vreće su dostatne za razdoblje od 3 mjeseca nakon čega se može preuzeti novi svežanj
  navedeni otpad odvozi se po rasporedu svaki drugi tjedan iza 13:00