Poštovani, dobro došli na web stranice T.D. “Argyruntum” d.o.o.. T.D. “Argyruntum” d.o.o. je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost na prostoru Općine Starigrad. Društvo je započelo sa radom 01. travnja 2006. godine i u 100% – tnom je vlasništvu Općine Starigrad. Društvo vrši slijedeće komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i ukop pokojnika, upravljanje i održavanje tržnica na malo, održavanje javne rasvjete, upravljanje i održavanje parkirališta, božićno i novogodišnje ukrašavanje, ugradnja i održavanje komunalne opreme i obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Općine Starigrad

Želimo postići standard u svim djelatnostima te su to ujedno i izazovi koje bismo, prema postojećim programima, trebali razvijati . Kako bismo to ostvarili, neprekidno ulažemo u modernizaciju i nove tehnologije. Naš je imperativ društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj, zaštita okoliša, a time i zdraviji i ugodniji život svih stanovnika Općine Starigrad.

Dosadašnja postignuća rezultat su rada djelatnika Komunalnog poduzeća kao i jedinice lokalne samouprave koja je, kao vlasnik Društva, prepoznala važnost ulaganja u razvoj zajednice, a samim time i u kvalitetu života na prostoru Općine Starigrad. Želimo naglasiti važnu ulogu stanovništa Općine Starigrad kao presudni čimbenik za zajednički uspjeh.

Ove web stranice jedan su od načina na koji nam Vi, cijenjeni posjetitelji i žitelji, možete uputiti vaše prijedloge, pohvale i primjedbe.

Zahvaljujemo na posjetu i suradnji!